SAS har erhvervet 100% af aktierne i Cimber A/S. De danske konkurrencemyndigheder har godkendt købet og eftersom øvrige vilkår i købsaftalen er opfyldt, har SAS gennemført købet af Cimber den 2. februar 2015. Købet indebærer en mulighed for, at SAS overfører sin CRJ-900 produktion til det nye selskab, det vil sige 12 CRJ-fly. Overførslen af flyene gennemføres 1. marts 2015.
Henvendelser til Cimber skal ske gennem SAS. Find yderligere oplysninger her.

 

Cimber A/SCimber A/S er et dansk ejet luftfartsselskab, hvis primære fokusområde er kontraktflyvning med regionale propel og jetfly for andre luftfartsselskaber. Dette fokus sikrer Cimbers kunder, der primært er andre luftfartsselskaber, en underleverandør der ikke på nogen måde konkurrerer med kunden selv, og som har mulighed for at dedikere sig til kundens servicekoncept og produkt.

 

Selskabet blev stiftet 15. maj 2012, i kølvandet på Cimber Sterlings konkurs 3. maj 2012, gennem en virksomhedsoverdragelse af den CRJ aktivitet som Cimber Sterling havde fløjet for SAS siden 2004. Med virksomhedsoverdragelsen fulgte 114 medarbejdere, og fire CRJ 200 fly, som startede flyvningerne 17. maj 2012. Grundet virksomhedsoverdragelsen råder Cimber A/S over særdeles erfarne og kompetente ledere og medarbejdere, på trods af at være et nyt luftfartsselskab. Cimber har ladet sig IOSA certificere (Iata Operational Safety Audit), for at sikre den operationelle og sikkerhedsmæssige kvalitet i i flyoperationen.

 

Siden stiftelsen er selskabets aktiviteter udvidet med yderligere fly og i dag opererer selskabet i alt fem fly på fast kontraktflyvning, fire CRJ200 for SAS med base i København og en ATR72 for Höga Kusten Flyg (NextJet) med base i Örnsköldsvik.

Cimber A/S beskæftiger nu ca. 130 medarbejdere og har sit hovedkontor i Sønderborg, men også aktiviteter i andre lufthavne. Selskabets vedligeholdelsesfaciliteter og hangar er placeret i Københavns lufthavn.

Den 8. December 2014 indgik SAS en aftale med ejerne af Cimber om at overtage 100% af aktierne i Cimber A/S. SAS har siden 2004 haft en wet lease aftale med Cimber, der har en omkostningseffektiv produktionsplatform for operation af regionale jetfly. Købet giver SAS en mulighed for at overføre produktion med 12 af SAS’ mindre CRJ900 fly til Cimber med base i København. SAS vil herved kunne opnå en mere fokuseret og fleksibel produktion.

 

 

 

 

Menu